Tolışon

Tolışon - çe Azərboycon Respublikə cənub-şərğədə, əsosən Lankon, Ostoro, Lik iyən Masəllu rəyonədə, həmçinin İroni şimolədə, əsosən Qilan viloyətiədə iyən çe Ərdəbili Nəmin, Ənbəran viloyətonədə jiyə xəlğe. 

Tolışon çay çıniyey

Tolışon çay çıniyey 

"Tolışon"

Tolishon /Taleshan

 

İradə Malikova "Çəmə çayəvonə kinon"

Çəmə çayəvonə kinon

 

Sirus Moradkhani "Çəmə tolış ğəşənqe"

Talış mahnısı Талышская песня::"Chama Tolish ghashanqa" Sirus Moradkhani