Contact

Şımə jitono bıə formə oko doy bəmə xəbə vığande bəzıneşon.Qirəm şımə bəmə sıvol bıdon cəvobi çəş nıkon, ıştə nomi iyən elektron unvani bəmə vığande məcbur niyon.

Target Image