Xəş oməşon!

Şımə bı saytədə, Azərboyconədə iyən dınyo co vıronədə jiyə Tolışon mədəniyyəti, etnoqrafiyə, ədəbiyoti, məşğuliyəti, adət-ənənə həniyən co çiyon barədə ətrofinə iyən mərağinə məlumoton bə dast bəvardeşon !

 

CoverPicture.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.