Atalar sözləri

Talış dilində atalar sözləri

 

 1. Bal satan barmağını yalayar.
 2. At almamış axur hazırlayır.
 3. Mən deyirəm göy, sən deyirsən yer.
 4. Böyüyün üzünə ağ olma.
 5. Bəxti verən Allahdır.
 6. Nə qədər od olsan, özünü yandırarsan.
 7. Göz ürəyin aynasıdır.
 8. Hər gecənin bir gündüzü var.
 9. Nə əkərsən, onu biçərsən.
 10. Onun ayağı yüngüldür.
 11. Ürəyin sevdiyi şirin olar.
 12. El gücü, sel gücü.
 13. Yaxşı işə Allah zamindir.
 14. Fürsəti bada vermə.
 15. Qurbanın qoyun olsun.
 16. Həya insan üçün gəlib.
 17. İş insanı böyüdər.
 18. Ağzını xeyirə aç.
 19. İnsan iman ilə, söz zaman ilə.
 20. Əziyyət çəkməsən, şan yeməzsən.
 21. Göyərçinin də Allahı var.
 22. Ət sümüksuz olmaz.
 23. Ləvəngi qozdan olur, şordan olmur.
 24. Qonaq evin İsasıdır.
 25. Çörəyi gərək Allah yetirsin.

​Talış-dilində Atalar Sözləri kitabından götürülüb

 

Talış dilində aforizmlər

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.