Mıəllifə huğuğon iyən Əloğə

In səhifə Ufuq Studio MMC tərəfo.

Bı sayti həxədə bo məlumat səyro h.quliyeva@mail.ru elektron unvani mırociət bıkən

Əgər başqa qeyd yoxdursa, bütün müəllif hüquqları Taloshihoni.com məxsusdur.

Bu saytda dərc olunan materiallar, əvvəlki sahiblərinin mülkiyyətindədir.
Bı saytədə dərc kardə bıə materialon, əçey sıftənə sahibon mılkədəye.